Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kineticpay for Forminator

Mô tả

Install this plugin to accept payment using Kineticpay.

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png (Forminator >> Settings >> Payments).
 • screenshot-2.png (Kineticpay Settings Popup).
 • screenshot-3.png (Enter Kineticpay Merchent Key And Bill Description).
 • screenshot-4.png (Hit Update Settings).
 • screenshot-5.png (Close Popup And Reload Page).
 • screenshot-6.png (Go to Custom Form Settings And Enable Kineticpay).
 • screenshot-7.png (Select Bank And Checkout).
 • screenshot-8.png (View Kineticpay Transaction Details In Form Submissions).

Cài đặt

 1. Install & Activate.
 2. Go to Forminator >> Settings >> Payments. Wait few seconds so the Kineticpay gateway start showing and then Click Kineticpay Account Settings.
 3. Add merchent key and bill description, then close the popup and reload the page.
 4. Creat forminator form with Name, Email, Phone and Currency Field.
 5. Now go to Form Settings and enable the Kineticpay swith.
 6. You are now ready to accept payments.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kineticpay for Forminator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Compatibility release.

1.0.1

 • Compatibility release.

1.0.0

 • Initial release.