kimili-flash-embed

Mô tả

This plugin has been closed as of 7 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Looking for the easiest way to display flash on your wordpress blog? This is the way to do it.
3 Tháng Chín, 2016
I couldn’t get the latest updates to work with WP 4.1 and 4.3. Every time I update this plugin, it just stops displaying my swf file. I end up having to remove that installation and reinstall v.2.0.3. I love that version as it works beautifully but am puzzled as to why the newer versions don’t work at all.
8 Tháng Hai, 2017
My embedded code stopped working after the latest update of WordPress. Anyone else having this issue?
Đọc tất cả 17 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kimili Flash Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Kimili Flash Embed” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Kimili Flash Embed” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.