Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

KIJO Serpbook API

Mô tả

Use our plugin to display your SERP rankings right within any WordPress page or post using the popular Serpbook SEO rank tracker.
Customise the rankings table to suit your websites branding and layout.

Ảnh màn hình

  • KIJO Serpbook API Settings
  • KIJO Serpbook API Results

Cài đặt

  1. Sign up for a Serpbook account here https://goo.gl/TE5boK
  2. Add your API key to the settings page and select which post type you would like the data to appear on
  3. Next step is to select the Serpbook category you want to display
  4. Drop the handy shortcode [sbapi_serp_table] into your post where you want to the SERP table to appear.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Sign up for a Serpbook account here https://goo.gl/TE5boK
  2. Add your API key to the settings page and select which post type you would like the data to appear on
  3. Next step is to select the Serpbook category you want to display
  4. Drop the handy shortcode [sbapi_serp_table] into your post where you want to the SERP table to appear.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“KIJO Serpbook API” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp