Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

KickAss Slider

Mô tả

KickAss is completely free ( distributed under MIT License ) wordpress slider plugin with CSS3 transitions ( with jQuery fallback ) and drag-n-drop UI admin panel.

 • Checkout the live demo.
 • Contribute to project at github
 • Download from wordpress plugin repository.

Ảnh màn hình

 • Fish tank slide.
 • Video and form slide.
 • Edit slide (backend).
 • List sliders (backend).

Cài đặt

 1. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Plugin can be used via menu item viz. KickAss Slider

Hỏi đáp

Something is not working, what should I do ?

You can report bugs / issues at github issue page

How can I contribute to plugin development ?

You can contribute from github.
Do something nice and fork the project.

I loved the plugin, how can I show gratitude ?

You can donate the author to support opensource culture. Donate here.

Đánh giá

17 Tháng Ba, 2018
Just wish it was still being updated
Đọc tất cả 14 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“KickAss Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

 • Bug Fix: Fixes the bug, to allow more than 10 slides in a slider

1.1

 • Bug Fix: Fixes IE8 opacity bug
 • Bug Fix: Fixes fast animations in browsers not supporting CSS3

1.0

 • Initial release