KGR ELOT 743

Mô tả

Convert greek titles to greeklish slugs according to ELOT 743 (ISO 843).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“KGR ELOT 743” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fixed: Enforce argument and return value types.

1.0

  • Added: Sanitize titles applying ELOT 743 translation.