Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

KGR ELOT 743

Mô tả

Convert greek titles to greeklish slugs according to ELOT 743 (ISO 843).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“KGR ELOT 743” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Fixed: Enforce argument and return value types.

1.0

  • Added: Sanitize titles applying ELOT 743 translation.