Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keywords Cloud

Mô tả

This plugin colors and decorates the tags and makes them more aesthetic than the default word cloud.

At a glance, this plugin adds the following:

  • There are 7 fields to choose custom colors.
  • You can specify the number of words.

Ảnh màn hình

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keywords Cloud” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

Initial release.