Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keyword Position Checker

Mô tả

Check keyword ranking website on google

Kiểm tra thứ hạng từ khóa trên Google

Ảnh màn hình

  • Keyword Position Checker

Cài đặt

  1. Upload Keyword Position Checker folder to the /wp-content/plugins/keyword-position-checker directory
  2. You can use shortcode [kwposchecker] or use widget integrated in this plugin

Hỏi đáp

Please see sms chuc mung sinh nhat.

Vui lòng theo dõi và cập nhật phiên bản mới tại: http://www.smssinhnhat.com.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keyword Position Checker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.3

*Faster and unlimited keyword position check.

1.1.2

*You can add your proxy to check and setting for plugin.

1.1.1

*Better than with Multi keyword check and speed up.

1.1.0

*Better than with Multi keyword check.

1.0.0