Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keyword Linker

Mô tả

Keyword Linker is the latest plugin designed to find words from the whole website and attaches the link at the selected position of the word.
Also can select the pages and able to see the source code of the page or whole page. It will automatically highlight the word that found.

Ảnh màn hình

  • Keyword Linker startup layout
  • Keyword Linker searching word layout
  • Keyword Linker page view layout with source code
  • Keyword Linker page view layout without source code

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keyword Linker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First published version.