Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keyword Filter

Mô tả

The Keyword keyword plugin replace the sensitive keyword in the post content. Keyword filter plugin works by creating a WordPress filter for the post contents. When the post get displayed, WordPress gives the post content to the keyword filter plugin and the plugin returns some modified content. Replace the sensitive keyword with specific keyword.

The WordPress keyword plugin support Far East Characters (such as Chinese Characters). You may also create your own keyword filter lists as needed.

Cài đặt

  1. Edit keyword-filter.php to add words that you wish to filter, or change the words that are already listed inside the file.

  2. Activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keyword Filter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First stable version.