Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keyword Analyzer

Mô tả

Keyword Analyzer is the latest plugin designed to show all the SEO keywords used in pages. Plugin also highlights duplicated keywords with yellow and red colors. Also User can download all the list of keywords as PDF format.

Ảnh màn hình

  • Keyword Analyzer web layout capture.
  • Keyword Analyzer pdf file capture.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keyword Analyzer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First published version.