Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keyboard Navigation WP

Mô tả

Easily Navigate through your admin menus. Turn on / off from settings.

1.0

  • First Version

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keyboard Navigation WP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp