Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keyboard Key Thumbs

Mô tả

This plugin is intended to help those that need to write an article that contains keyboard key combinations. It simply replace the shortcode [key] with the tag and display a key image. For more information visit C-Realm site plugin’s page

Cài đặt

  1. Unzip the file
  2. Copy the plugin directory in your wordpress plugin.
  3. Insert into the shortcode[key][/key] the key combinations separate by “+” that you would display (e.g.[key]Alt+c[/key];

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keyboard Key Thumbs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

Added support for Enter, Windows, Backspace key

0.1

This version support all the char key and the shift,alt,ctrl key