Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Key Shortcut Formatter

Mô tả

The plugin adds one js-file which searches through your blog and adds extra HTML markup to .key-shortcut elements.

A stylesheet is added that applies styling to the extra HTML markup.

This results in .key-shortcut elements looking somewhat like keyboard buttons.

Ảnh màn hình

  • Plugin in action

Cài đặt

  1. Upload the key-shortcut-formatter directory to the /wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enhance presentation of keyboard shortcuts like so: <code class="key-shortcut">ctrl + a + A</code>

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Key Shortcut Formatter” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

Initial release