Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kento Vote

Mô tả

Kento Vote Plugin is count your vote and display voter thumbnail under vote button who voted on your post.

Plugin Features

 • Up/Down Vote.
 • Up/Down vote Count.
 • Display Thumbnail who voted on post.
 • Popup Login Box if user not logged.
 • Current Vote Marker for logged in user Up/Down vote.
 • Unique Vote Count, if user voted will not able to vote again on same post.

Live Preview: http://kentothemes.com/demos/kento-vote/kento-vote-plugin/

Ảnh màn hình

 • Who Vote on post.
 • Vote With Down Vote.
 • Vote With UpVote.
 • Login Box .
 • Normal View.

Cài đặt

Via WordPress –

 1. Install as regular WordPress plugin.
 2. Go your Pluings setting via WordPress Dashboard and activate it.
 3. This Plugin Doesn’t have any setting page
 4. After Activate Visit your Single Post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kento Vote” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

 • Fix problem with posts and pages content disapear .

1.1

 • SQL Update.
 • Add register link to login popup box.
 • Problem fix with hide register or login form.

1.0

 • Initial release