Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kento Like Post

Mô tả

Post Like Button for wordPress Site like Facebook

Live Preview: http://kentothemes.com/demo/kento-like-post/kento-like-post/

Plugin Features

 • Like/Unlike.
 • Like Count.
 • Display Thumbnail who like post.
 • Popup Login Box if user not logged.
 • Current like Marker for logged in user Like/Unlike.
 • Unique Like Count, if user Liked will not able to Like again on same post.

Ảnh màn hình

 • Normal View.
 • One Like with thumbnail.
 • Mouse Hover on unlike.
 • Two Pepole like.
 • Pop-Up login Box.

Cài đặt

 1. Install as regular WordPress plugin.
 2. Go your Pluings setting via WordPress Dashboard and activate it.
 3. This Plugin Doesn’t have any setting page
 4. After Activate Visit your Single Post.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
I need your help, how i can change place when your button is showing? How i can to show them of any block on my website?
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kento Like Post” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

 • SQL Update
 • Add register link to popup login box

1.0

 • Initial release