Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keep Note

Mô tả

Keep note is the light and simple note plugin for wordpress admin. Never forget what to do.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keep Note” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp