Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Keep Category List Order

Mô tả

Keep the category hierarchy order on the post editing screen

Links: Plugin News | Author’s Profile | Author’s Site

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Keep Category List Order” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.2

  • small correction

0.0.1

  • first release