Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

kantoniak About Me

Mô tả

This plugin adds a list of social media buttons. Icons are scalable SVG, they work with any screen size and pixel density.

Currently supported sites: Facebook, Twitter, GitHub, YouTube, LinkedIn, RSS (a link).

Original social media icons by Allan McAvoy. Allan agreed to publish derived work under GPL-3.0.

Ảnh màn hình

 • Widget preview
 • Admin site options

Cài đặt

 1. Copy contents to your wp-content/plugins directory or upload ZIP with repo contents via WordPress admin (Plugins/Add new/Upload plugin).
 2. In admin site, do to Settings/About me.
 3. Fill in some links.
 4. Save changes.
 5. Add About Me Social widget somewhere.

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Copy contents to your wp-content/plugins directory or upload ZIP with repo contents via WordPress admin (Plugins/Add new/Upload plugin).
 2. In admin site, do to Settings/About me.
 3. Fill in some links.
 4. Save changes.
 5. Add About Me Social widget somewhere.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“kantoniak About Me” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“kantoniak About Me” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “kantoniak About Me” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

0.0.1

Initial revision