Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kalimah Dashboard

Mô tả

Completely brand and style the WordPress dashboard and login screen.

Features

 • Two styles: Material and flat.
 • 11 color variations
 • Change footer text
 • One dashboard widget: System Info.
 • Remove WordPress news and “At a Glance” dashboard widgets
 • Add three more file types to media manager (PDF, DOC and ZIP)
 • Load settings from file “conf.php” or database
 • Hide plugin “Kalimah Dashboard” settings
 • Hide plugin “Kalimah Dashboard” in plugins list
 • Improved admin bar
 • Add custom css

Credit

Ảnh màn hình

 • Main dashboard page (material design)
 • Plugin settings page
 • Main dashboard page (flat design)
 • Posts page (flat design)
 • Posts page (material design)

Cài đặt

 1. Upload plguin folders to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Access the plugin through plugin sections under appearnce section

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload plguin folders to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Access the plugin through plugin sections under appearnce section

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kalimah Dashboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First release.