Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kalamatino

Mô tả

after activating the plugin you can go to kalamatino words list and add your custom text for replacement.

kalamatino name made from “kalamat” word that means “words” in persian.

you can add words to the plugin’s list to start replace texts
1. words list on kalamatino

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg

Cài đặt

  1. Upload kalamatino.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Extract zip file
  3. Activate Kalamatino through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

why didn’t my text replace?

double check that your selected text in “from” field should be same as the text you want to replace.
if the source text has for example extra html tags , replacement doesn’t work!

currect example:
source: <h4>i don't like this text</h4>
from: i don’t like this text
to: your custom text
// this will work!

wrong example:
source: <h4>i <strong>don't like</strong> this text</h4>
from: i don’t like this text
to: your custom text
// this will not work!

Đánh giá

5 Tháng Mười, 2022
I was searching for a plugin like this for a long time. It’s easy , simple , and unlimited texts to input other plugins doesn’t work like this thanks
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kalamatino” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Kalamatino” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Kalamatino” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • plugin released