Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kahi's WP Notes

Mô tả

For me, it’s place to leave notes about future articles, possible topics, ToDos connected with that particular WP site.

Nothing more to explain. See the screenshot. Making notes inside your WordPress, as simple as possible.

For more information, support, giving feedback or anything – see the official plugin’s site.

Requirements

PHP 5 on your server is necessary to run this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kahi's WP Notes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.7

  • New: Dashboard widget!