Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kahaf Kit

Mô tả

This Assets Creator allows you to build custom design and elementor widget your content..

To use drag the “elementor addons” widget from the “Kahaf Kit” section of the Elementor sidebar onto you post or page. You’ll see a preview of what things will look like in the main content panel.

Need Help?

Is there any feature that you want to get in this plugin?
Needs assistance to use this plugin?
Feel free to Contact us

Cài đặt

Make sure Elementor is activated, then activate this plugin. You’ll see the widget under the “Kahaf Kit” section in the Elementor sidebar.

Hỏi đáp

Can I use the plugin without Elementor Page Builder?

No. You cannot use without Elementor since it’s an addon for Elementor.

Does it work with any theme?

Absolutely! It will work with any theme where Elementor works.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kahaf Kit” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Version