Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Kael.me URL Shortener

Mô tả

kael.me URL shortener let you create your own short url, just like http://yoursite/-abc, instead of using other short url services

You can easily manage them with a paginating list of your short urls, change details, delete, or track clicks of them.

Your tiny urls may redirect as 301 permanently redirection or 307 temporary redirection as your set each of them to.

Usage

If you don’t have rewrite_module on your server, you can change settings in plugin page. Tick the ‘Oops, my rewrite_module is disabled!’ checkbox on.

Author

2009, Kael Zhang
http://kael.me
http://yottaworks.net

Ảnh màn hình

  • The whole plugin page of kael.me url shortener

  • When you create new url and edit anothor one

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder ‘kaelme-url-shortener’ to ‘/wp-content/plugins/’ directory of your blog;
  2. Activate it, and create your own short urls.

You’ve done, and enjoy!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Kael.me URL Shortener” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • add paginating view of short urls

1.0.0

  • main functions