Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Timelinda

Mô tả

Create a simple – and responsive – timeline with shortcodes!

[timeline]

  [timeline_event title="Your title" subtitle="Your subtitile"]
    Your text here!
  [/timeline_event]

[/timeline]

Customize colors and text sizes and… done!

Ảnh màn hình

  • Timelinda Settings
  • Timelinda Layout

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/timelinda directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Timelinda screen to configure the plugin

Hỏi đáp

How to use it?

Use [timeline][/timeline] with [timeline_event title="text" subtitile="text" align="right/left"]text[/timeline_event] within.

Check the plugin page (Settings->Timelinda) for examples and configuration.

Đánh giá

13 Tháng Mười Một, 2020 1 reply
it's show "Sorry, you are not allowed to access this page."
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Timelinda” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Fix “Settings” link

1.0.0

Initial release

0.2.0

Improvements

0.1.0

Initial release