Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

K – Previous/Next edit button

Mô tả

Adding a previous or next button to navigate in edit post pages.

Ảnh màn hình

  • Under publish section

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“K – Previous/Next edit button” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version of plugin