Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JW Woo Order Prefix

Mô tả

If you want to add a prefixc to woo order numbers then this plugin is for you, it ads an option to add prefix in woocommerce settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“JW Woo Order Prefix” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“JW Woo Order Prefix” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “JW Woo Order Prefix” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Release.

1.0.2

  • Update insert method for postmeta, for some enviroments previous method was not working.