Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JW Player Snapshot Tool

Mô tả

JW Player Snapshot Tool does not work alone and is intended to work with JW Player for WordPress – Flash & HTML5 Video Player.

Ảnh màn hình

  • JW Player Snapshot Tool in action

Cài đặt

Follow these steps to install:

  1. Install and activate plugin JW Player for WordPress – Flash & HTML5 Video Player.
  2. Upload the entire jw-player-snapshot-tool folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“JW Player Snapshot Tool” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Add new screenshot

1.0

  • The required WordPress version changed to 3.2 and higher.