Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Just Unzip

Mô tả

Just Unzip (LGPL Licensed) takes a zip file you upload from the “Write” page, unzips it, stores the zipped files in your upload folder, and associates the unzipped files with the current post. Just Unzip makes use of the PclZip php library (LGPL Licensed).

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Just Unzip” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp