Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Just Related

Mô tả

Just Related is a simple plugin to display related posts below your post. Related posts will appear as a list of titles.

You have no need to take any extra stress to handle this tiny plugin. Just install and forget.

In this primary issue of Just Related you will get 5 related posts just below your posts.

Feature:

  1. Easy to Maintain
  2. Light for WordPress
  3. Auto Configuration

Cài đặt

  1. Download the zip file named “just-related” and extract the contents.

  2. Upload the “just-related” folder to your plugins directory (wp-content/plugins/).

  3. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Just Related” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

(April 2015)

Releasing “Just Related” WordPress Plugin for first time.

1.0.1

(25 April 2015)

Updated for WordPress 4.2