Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Just Keeping Hotel Booking Records

Mô tả

This is simple plugin to keep records of booking by admins.

If you need any more help please contact us or post it on support foram.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png adding hotel
  • screenshot-2.png adding booking details manually

Hỏi đáp

Can I add booking manually from Dashboard?

Yes.

Can I add hotel details?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Just Keeping Hotel Booking Records” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.