Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Juneteenth Banner

Mô tả

Spread Juneteenth awareness with this modal that automatically appears on your website on Juneteenth (WCAG 2.1 AA compliant).

Ảnh màn hình

  • Modal on frontend

Cài đặt

  1. Upload juneteenth-banner to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. On 6.19, a Juneteenth modal will automagically appear on your website

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Juneteenth Banner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp