Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jumppage

Mô tả

Jumppage is a simple WordPress plugin, that allows you to jump directly from one page to another, from simple menu that feels like the menu on your web site that generates directly from your menu page.

I also features a categories menu with post jump.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.jpg

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder (jumppage) to the ‘/wp-content/plugins/’ directory or upload via WordPress admin area (Plugins Add New).
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use it on posts/pages

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jumppage” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 release Jumppage plugin