Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JT Internet explorer URL

Mô tả

The plugin allow you display human readable URL on IE (Internet Explorer), the problem occur on permalinks write in a non English alphabet.

Cài đặt

  1. On your wordpress admin page go to Plugins > Add New (/wp-admin/plugin-install.php).
  2. Search for “JT Internet explorer URL”.
  3. Activate the plugin
  4. Done! (No settings)

Hỏi đáp

Does it work on legacy browsers?

Yes, we tested the plugin on IE 8+

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“JT Internet explorer URL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First Stable release (add custom post type support)

0.2

First public release (beta)

0.1

Dev version (aplha)