json-ld-for-article

Mô tả

This plugin has been closed as of 13 Tháng Bảy, 2021 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Exactly what I was looking for. The only fully automated plugin for the proper usage of schema.org markup.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“JSON-LD for Article” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp