Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WordPress Json importer

Mô tả

if you want import post form json files or web-services to wordpress, use WordPress Json Importer.

you can contribute to develop this plugin in github 🙂

Cài đặt

  1. Upload wordpress-json-importer to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. In sub-menu of options you can find json importer

Hỏi đáp

no questions yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“WordPress Json importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

a beta version