jsdelivr-wordpress-cdn-plugin

Mô tả

Plugin này đã bị đóng và không thể tải về.

Đánh giá

500

7 Tháng Hai, 2017
Pressed “update CDN data” button and got 500 error. I think this is php timeout, but this is not my problem.
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“jsDelivr – WordPress CDN Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp