Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JS Responsive IFrames

Mô tả

Add the “responsive-ignore” class to avoid this for a specific frame. Note that it needs to have a width and height. If the width is 100%, it will wrap based on its parent element and its height will remain the same.

Cài đặt

  1. Upload the js-responsive-iframes folder to the directory /wp-content/plugins/.
  2. Activate the plugin using the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Support

  • If any problem occurs, please contact me at me@paulhowardjohnson.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“JS Responsive IFrames” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp