js-image-compressor

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Một, 2022 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“JS Image Compressor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp