Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Easy menus

Mô tả

Plugin Demo&Manual | Plugin author | Donate

Plugin to create different types of menus with pictures.

The plugin allows you to add an image to each button of the menu.

Button shortocodes in pages or post. Easy menu widget.

List of shortcodes:

 • [EasyMenu menu = xxx style = 1 /] Horizontal menu / images / submenu
 • [EasyMenu menu = xxx style = 2 /] Vertical menu with icons
 • [EasyMenu menu = xxx style = 3 /] Vertical menu with icons 2
 • [EasyMenu menu = xxx style = 5 /] Horizontal menu with icons
 • [EasyMenu menu = xxx style = 9 /] Circles menu with images
 • [xxx EasyMenu menu = style = 11 /] Horizontal menu icons / submenus
 • [xxx EasyMenu menu = style = 12 /] Buttons icons menu / submenu

xxx *** is the menu id;

You can include shortocodes within templates. For them, insert the following php code on a piece of a template: ‘<php echo apply_filters (‘the_content’, ‘[EasyMenu menu = 5 style = 1 /] “);? >’ This example would load the menu with id 5 and style of menu 1.

Ảnh màn hình

 • Menus samples
 • Page/Post Shortcodes
 • Widget

Cài đặt

Either install the plugin via the WordPress admin panel, or …

 1. Upload jquery-easy-menu folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

There are no configuration options in this plugin.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
As soon as I put a menu into my page, I got a 500 server error. Sorry, but I had to uninstall. 🙁
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Easy menus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.1

 • Released on 1/07/2014
 • New plugin version, more menus.

2.1

 • Released on 2012
 • Initial release