JPEG images compressor

Mô tả

Use this plugin once before putting your website to production. This will compress all jpeg files to best match to Google Pagespeed requirements.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“JPEG images compressor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp