Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JP Download Button Shortcode

Mô tả

This is a simple plugin for showing download button by shortcode.Use shortcode [download]your download link here[/download] to post or page,then see the result.

For live demo visit http://skjoybd.com

Ảnh màn hình

  • Download button Shortcode.
  • Output of the plugin.

Cài đặt

  • From your WordPress Dashboard Go for a “Add New” inside “Plugins” menu.
  • Search for “JP Download Button Shortcode” and install the plugin.
  • Activate the plugin

You: have finished your installation.

  • Now go to a post or page whatever you like.
  • Paste this shortcode into the page or post and save it:
    [download]your download link here[/download]
  • Goto page or post preview,then see the result.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“JP Download Button Shortcode” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 screenshot added