Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Joke of the Day

Mô tả

Plugin “Joke of the Day” displays categorized jokes on your blog. There are over 40,000 jokes in 40 categories. Jokes are saved on our database, so you don’t need to have space for all that information.

Ảnh màn hình

 • Joke of the Day Widget Screenshot

Cài đặt

 1. Upload the folder joke-of-the-day to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin Joke of the Day through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Add the widget to your sidebar from Appearance->Widgets and configure the widget options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Joke of the Day” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

3.0

 • Tested up to 4.1.1 WP
 • Updated script

2.9

 • Tested up to 3.6 WP
 • Changed new feed link
 • Updated script

2.8

 • Tested up to 3.3.2 WP
 • Updated script

2.7

 • Updated code
 • Changed new feed link
 • Upadated screenshot

2.6

 • Tested up to 3.3.1 WP
 • Updated script

2.5.1

 • Fix widget bugs.
 • Tested up to 3.1.3 version WP

2.4

 • Changed new feed link
 • Tested up to 3.1.2 version WP

2.3

 • Tested upto 3.1 WP and fix bugs

2.2

 • Script Update.

2.1.1

 • Update readme.txt file.

2.1

 • Script Update.

2.0

 • Tested upto 3.1 WP

1.9.1

 • Changed works upto 3.0.3 WP

1.8

 • Script Update.

1.7

 • Fix bugs.

1.6

 • Update tags.

1.5

 • Fix bugs.

1.4

 • Fix bugs.

1.3

 • Fix bugs.

1.1

 • First stable version.