Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jobs Finder

Mô tả

Plugin “Jobs Finder” gives visitors the opportunity to more than 1 million offer of employment.
Jobs search for USA, UK, Canada, Australia.
Jobs Finder are saved on our database, so you don’t need to have space for all that information.

Ảnh màn hình

 • Jobs Finder Widget on a website
 • Jobs Finder Widget in Admin panel

Cài đặt

 1. Upload the folder jobs-finder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin Jobs Finder through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Add the widget to your sidebar from Appearance->Widgets and configure the widget options.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jobs Finder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

 • Updated script
 • Add more Screenshots

2.0

 • Tested up to 3.3.1 WP
 • Updated script

1.9

 • Fixed bugs in widget
 • Tested up to 3.1.3 version WP

1.8

 • Updated system
 • Tested up to 3.1.1 version WP

1.7

 • Fix bugs.
 • Add more Screenshots

1.6

 • Tested upto 3.1 WP and fix bugs

1.5

 • Updated feed system.

1.4

 • Updated feed address.

1.2

 • Fix bugs.

1.1

 • Fix bugs

1.0

 • First stable version.