Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Job manager feed scroller

Mô tả

Get jobs added by plugin Job Manager and display them as scrolling text.
For job scrolling use shortcode [showjobscroll]
It will display job list scrolling for jobs which are posted to wordpress using Job Manager plugin.

Cài đặt

This plugin works with jobs posted by Job Manager plugin , so it is required to install Job Manager plugin first https://wordpress.org/plugins/job-manager/

Activate this plugin after installing Job Manager plugin.

Add jobs to Job Manager.

Use shortcode [showjobscroll] to display added jobs on page or at sidebar.

Hỏi đáp

Write your questions and queries at Support

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Job manager feed scroller” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Changed Job URL value from ‘$post->guid’ to ‘get_permalink()’ , which will get current job URL correctly.