Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jm Social Media Font Awesome

Mô tả

Jm Social Media Font Awesome let you add icons using the popular font awesome.

Major features in Jm Social Media Font Awesome include:

  • Add an Icon to a Text and Description and then assign it to a Page.

PS: You’ll need build a Front End page to show this elements.

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload the Jm Social Media Font Awesome plugin to your blog, Activate it.

1, 2, 3: You’re done!

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload the Jm Social Media Font Awesome plugin to your blog, Activate it.

1, 2, 3: You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jm Social Media Font Awesome” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Release Date – June 16, 2017

  • First Beta Release