Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jigsaw

Mô tả

Simple ways to make admin customizations for WordPress. You know all that brain space you saved for memorizing hooks? Use it for something better. For example, you can…

Hỗ trợ

Please use the GitHub repo to file bugs or questions.

Cài đặt

  1. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

28 Tháng Hai, 2017
An easy way to add (code) columns to the WordPress backend. You can even add sorting on meta keys.
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jigsaw” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.1

  • Automate deployment to WordPress.org with new GitHub action

0.9.0

  • Allow for sorting of columns #6 (thanks @shadowshades)

0.8.1

  • Updating and fixing links in readme, examples

0.8.0

  • Bring the same amazing sorting functionality to user fields (thanks @arenddeboer)

0.7.0

  • Allow for sorting of columns with meta fields

0.6.2

  • Fixed method visibility error

0.6.1

  • Fixed error in PHP 5.3

0.6

  • Added column support for users