Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

JF Simple Coming Soon

Mô tả

Use JF Simple Coming Soon to easily create a coming soon page for visitors who are not logged in. Specify the background and text colour and use the standard WordPress editor to insert images and text into your coming soon page and override the default CSS if desired.

Ảnh màn hình

  • Options page

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Visit Settings => Simple Coming Soon to configure the options and enable by selecting the Enable This Plugin checkbox

Hỏi đáp

How do I reset to the default values?

Delete the value of the option field and save. It will then be reset to its default value.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“JF Simple Coming Soon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version

1.0.1

  • Applied “the_content” filter before echoing content of splash page