jetwidgets-for-elementor

Mô tả

This plugin has been closed as of 20 Tháng Chín, 2021 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

5 Tháng Năm, 2019
I really like this plugin, but I'm not sure if I can't find it or something but having the "pagination" feature would be great for the posts module. I'm still going to give five stars anyway.
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“JetWidgets For Elementor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“JetWidgets For Elementor” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “JetWidgets For Elementor” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.