Jetpack by WordPress.com

(1,520 tổng đánh giá)

Plugin lý tưởng dùng cho thống kê, bài viết liên quan, tối ưu hoá công cụ tìm kiếm, chia sẻ xã hội, bảo vệ, sao lưu, bảo mật, và nhiều hơn nữa.