Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Jetpack Markdown Support

Mô tả

Out of the box, Jetpack’s Markdown Module does not add support for custom post types. This plugin fixes that by adding support for this module to public custom post types that support the editor.

Cài đặt

Simply install this plugin via the WordPress dashboard or upload to your plugin directory.

Requirements

  • Jetpack must be active.
  • Markdown Module for Jetpack must be active.

Hỏi đáp

Ask away.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Jetpack Markdown Support” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial commit.